Leren is groeien

Wat kan de stichting Remedial Teaching Helmond voor u betekenen?

Goed kunnen lezen en rekenen is belangrijk voor elke volwassene en dus ook voor elk kind om in de maatschappij te kunnen functioneren. Dat is waar de stichting in gelooft. Op de basisschool wordt veel tijd besteed aan deze onderdelen. Toch komt het weleens voor dat dit niet voldoende is. Dan moet men concluderen dat remedial teaching noodzakelijk is om een zo hoog mogelijk niveau te halen.
Onze stichting kan er dan voor zorgen dat uw kind, wanneer het op de basisschool zit, maximaal 2 jaar lang remedial teaching kan volgen. De stichting betaalt, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, een deel of het gehele bedrag dat voor deze begeleiding nodig is. 

Contactinformatie: Postadres SRTH, Jan Hokaarsstraat 15, 5708 CX Helmond en digitaal via de contactpagina van deze site. Ons verhaal

De stichting faciliteert tevens via deze site reguliere Remedial Teaching voor een kind, op commerciĆ«le basis, dus tegen een concurrerend uurtarief. Begeleiding door een remedial teacher kan 'fysiek' of online plaatsvinden. Bij online remedial teaching wordt gebruik gemaakt van een "online" leeromgeving en diverse andere "online" toepassingen om de remedial teaching nog meer af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben (via videochat en filmpjes met uitleg bijvoorbeeld). Deze manier van werken kent voordelen. Zo bepalen de rt-ers  het tempo van de begeleiding en kan de rt-er de begeleiding beter afstemmen op de individuele behoeften van het kind.

Samen een verhaaltje uitkiezen en in rust betrokken lezen. 
Het lezen en ook de spelling laten groei zien. 
Wat fijn dat dit kan!