Wilt u een kind ‘adopteren’?

Word ‘Vriend van SRTH’ en vergroot de onderwijskansen van een kansarm kind.
Voor maximaal € 2.000,-- per jaar helpt u een kind dat dringend gespecialiseerde remedial teaching
nodig heeft en waarbij de ouders géén of onvoldoende financiële middelen hebben deze hulp te
kunnen bekostigen.
U kunt de stichting helpen als particulier, als bedrijf, maar ook als groep. Denk bijvoorbeeld aan een
groep van vijf ‘Vrienden’, die ieder € 400,-- (in totaal € 2000.--) per jaar bijdragen en hiermee een
SRTH-kind ‘adopteren’. SRTH draagt de zorg voor een professioneel remedial teaching-traject en
houdt de ‘Vrienden’ op de hoogte van de vorderingen en welbevinden van het kind.
IN DEZE TIJD ZO
BELANGRIJK!

Samen met de ‘Vrienden van SRTH’ kan de stichting optimale onderwijskansen
voor IEDER basisschoolkind waarmaken.

Als u als bedrijf, als particulier of als groep onze leerlingen wilt helpen d.m.v. sponsoring, een donatie, waarderen wij dit enorm.

U kunt uw hulp kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan: [email protected].